Всеки ли има дарба?

Абсолютно всеки!

Внимание – коригираме общоприета грешка – мнозина асоциират понятието “Дарба” с нещо свръхестествено, завидно, рядко… Това е, защото сме свикнали да търсим сензациите и да не забелязваме всекидневната красота наоколо. Болна случка. Свикнали сме да наричаме “дарба” ясновидството например, а дарбата да разрешиш конфликт и да спасиш много животи минава за “умение”…

Нека намерим дефиницията на думата “дарба” тогава:

Немците имат едно добро определение за дарбата: Eine Gabe ist eine Aufgabe! В превод – Дарбата е задача, мисия.

В английския дарба е “gift”, със същата дума се означава “подарък”.

Ако трябва да интерпретираме, дарбата е подарък, който ВСЕКИ от нас е получил, идвайки на този свят, за да изпълни МИСИЯТА си.

Ако тази дарба липсваше, тогава как щяхме да изпълним мисията си? А кой казва, че има мисия? Тази тема се разглежда тук.